Čájáhusat

I Craft, I Travel Light28.04.201708.10.2017

There Is No

TROMSØ


15.02.201716.04.2017

Ođđasat

Sámi Dáiddamusea i februar 2017

NNKM kåret til Årets Museum 2017!

Jubeldag i Nordnorsk Kunstmuseum! Direktør Jérémie McGowan og resten av gjengen ved Nordnorsk Kunstmuseum er hoppende glade for utmerkelsen fra Norges Museumsforbund. Ved 20-tiden i kveld ble det klart at Nordnorsk Kunstmuseum er kåret til Årets museum 2017!

Bálddalas duohtavuohta

Performance- og installašuvdnadáiddár Marita Isobel Solberg galgá doaibmat Sámi Dáiddamusea direktevran guokte mánu. Son doaivu ahte visot ii jávkka dušše.

Rabasáiggit jagi 2017 beassážiid

Rabasáiggit jagi 2017 beassážiid

Bures Boahtimisttádet!

Árvvus ádnojuvvon buohkat, bargoguoimmit, ustibat, galledeaddjit, dáiddárat, kritihkárat, ráhkis mielolbmot, máilmmeássit!

Viđas čájáhusas

Jeremy Perrelle, USA

Outi Pieski "Kultatakki/Gollegákti/Golden gákti" 2007

- Fantomabákčasat šaddet go musea jávká

Semináras Is There No? bearjadaga guovvamánu 24. beaivvi lei sierra sámi dáiddamusea mávssolašvuohta fáddán. Mii de dáhpáhuvvá go Sámi Dáiddamusea jávká cuoŋománus? Semináras Is There No
?
bearjadaga guovvamá
nu
24.
beaivvi lei sierra sámi dáiddamusea
mávssola
š
vuohta fá
dd
án. Mii de dá
hp
áhuvvá go Sámi Dáiddamusea já
vk
á cuo
ŋ
om
á
nus
?

Semináras Is There No

?
bearjadaga guovvamá
nu
24.
beaivvi lei sierra sámi dáiddamusea
mávssola
š
vuohta fá
dd
án. Mii de dá
hp
áhuvvá go Sámi Dáiddamusea já
vk
á cuo
ŋ
om
á
nus
?

Evttohuvvon Jagi Musean 2017

Davvi-Norgga dáiddamusea lea fas evttohuvvon oktan finálaevttohassan guvttiin eará museain Museumsforbundet nammasaš musealihtu Jagi Musea 2017 bálkkašumi vuoitin.

«Same i festdrakt» av John Savio

John Savio-bálkkašupmi 2017 – evttohasaid árvalit

John Savio-bálkkašupmi lea 150 000 ruvnnu ja geigejuvvo nuppi geardde 2017:s. 

There is no -čájáhusa rahpanfeasta bearjadateahket lei bahkka dievva.

There is no -čájáhusa rahpanfeasta bearjadateahket lei bahkka dievva. 

Sámi Dáiddamusea lea rabas!

Viimmat lea Sámis, Norggas ja máilmmis musea mii lea oamastahttojuvvon sámi dáidagii! 40 jagi aktivistarahčamušaid, oastimiid, šiehtadallamiid, lobbyismma ja nággárvuođa maŋŋá lávke dáiddamáilbmi ođđa áigái. Stuorra beaivi Sápmái. Stuorra beaivi Norgii. Stuorra beaivi máilbmái.

SDMX birra

Sámi Dáiddamusea birra

Sámi Dáiddamusea lea RiddoDuottarMuseat ja Davvi-Norgga dáiddamusea musea-performance.

Jagi 2017 galgá Davvi-Norgga Dáiddamusea jávkat guovtti mánnui. Dan sadjái boahtá hutkojuvvon ásahus. Davvi-Norgga dáiddamusea lanjat Sjøgata 1 dálus Romssas galget sihke fysalaččat ja sisdololaččat nuppástuhttojuvvot danin mii livččii sáhttit leat Sámi Dáiddamusea. Go Davvi-Norgga Dáiddamusea nuppástuvvá sihke siskkáldasat ja olgguldasat, de lonuhit dát guokte ásahusa perfomatiivvalaččat saji. Eará dáiddačoakkáldat biddjojuvvo sisa, ja museii addojuvvojit sierra gráfalaš identitehta, sierra gulahallanvuogádagat ja sierra museii guoskevaš áđat dego poastakoarttat, plakáhtat, visihttakoarttat ja máŋggalágan vuovdingálvvut.

Dainna lágiin dahkkojuvvo muhtunlágan molssaeavttot duohtavuohta. Dán molssaeavttot duohtavuođas rabai Sámi Dáiddamusea uvssaidis guovvamánu 15. beaivvi 2017 rahpančájáhusainis There Is No. Čájáhus fállá gehččiide válljejuvvon dáidagiid dan sámi dáiddačoakkáldagas mii lea RiddoDuottarMuseain Kárášjogas. Dan mielde lágiduvvo prográmma mas galget leat seminárat, bargobájit ja eará dutkanprošeavttat ja almmolaš lágideamit. Sámi Dáiddamusea jávká fas cuoŋománu 16. beaivvi 2017.

Dat jurdda ahte galggašii leat musea dušše sámi dáidaga várás, bohciidii 1970-logus ja joatkašuvai sámiid vuoigatvuođaid rahčamušaid oktavuođas ja daid joatkkaoassin. Plánat dan várás mii galggai šaddat Davvi-Norgga Dáiddamusean, bohte maid 1970-logus ja dat gulle soađi maŋŋásaš almmolaš boaittobeliid politihkkii. Davvi-Norgga Dáiddamusea ásahuvvui jagi 1985 ja rahppojuvvui álbmoga várás golbma jagi dan maŋŋá, jagi 1988. Dat dáiddamusea maid sámi dáiddabirrasat, museabirrasat ja servodat muđui leat vuorddašan, baicce ii leat vel duohtan dahkkojuvvon.

Musea-performancen Sámi Dáiddamusea árjjalaččat joatká dan ovddideami mii dán guovtti ásahusas lea leamaš. Dat iská mat museat leat, maid dat barget ja mo dat doibmet – sámi oktavuođas, norgalaš oktavuođas ja vel viidásat geahčadeamis. Dat lea árvalus ja cealkámuš dálá riikkalaš ja riikkaidgaskasaš digaštallamiidda našuvdnahuksema ja kulturpolitihka birra. Go olmmoš árvvoštallá Norgga 200-jagi ávvudeami iehčanas riikan jagi 2014 ja vuosttamus sámi riikkačoahkkima čuohtejagi ávvudeami Tråantes (Troanddimis) jagi 1917, de lea performance áibbas guovdil jagi 2017. Dan oktavuođas jearrá Sámi Dáiddamusea áibbas heivvolaččat ja lunddolaččat manne sámi dáidda váilu Norgga dáiddaásahusain, ja viidásat mearkkašumis, Norgga dáiddahistorjjás oppalaččat.

Dát ii leat duohta Sámi Dáiddamusea, dat lea baicce vejolaš Sámi Dáiddamusea.

Váldde oktavuođa

Sámi Dáiddamusea
Sjøgata 1
P.b.1009
9260 Romssa

(+47) 77 64 70 20
post@sdmx.no