Eanet go 60 dáiddára Sámis leat ovddastuvvon dán čájáhusas, mii čájeha válljejuvvon dáiddabargguid iežamet čoakkáldagas mas leat eanet go 1 300 dáidaga – sámi dáidagiid stuorámus čoakkáldagas máilmmis. Gárvves bohtosiin mii háliidit oahpámahttit Sámi Dáiddamusea gallejeddjiide sámi dáidaga viiddisvuođa čájehettiineamet ahte ávdnasiid, sturrodagaid ja mediaid válljen molsašuddá oktan motiivvaiguin ja gaskkustuvvon konseapttaiguin. Guovdilis dáiddárat dego John Savio (1902 – 1938) ja Iver Jåks, Ivvár Ivvár (1932 – 2007), Mázejoavkku dáiddárat dego Synnøve Persen (r. 1950) ja Britta Marakatt-Labba (r. 1951) ja dálá ođđa buolvva dáiddárat dego Joar Nango (r. 1979) ja Hanne Grieg Hermansen (r. 1984) leat mielde čájáhusas.

Čájáhusa nama, There Is No, vuolggasadji lea jurdagat sámi dáiddáriid dáidema birra ja álgoálbmodáidaga birra eambbo oppalaččat. Olggobealde gehččojumi čuoččuhus lea «ii leat miige sámegiel sániid mii mearkkaša dáidaga» ja dat lea dagahan ollu boasttuáddejumiid sámi kultuvrra birra. Muhto jus olmmoš geahččá ášši siskkobealde, de lea iešduođašteapmi das ahte «mu gielas ii leat sátni mii mearkkaša dáidaga», mii fas addá dan áddejumi ahte ii leat vejolaš geavahit cieggan ja sajáiduvvan dáiddásuorggi vuogi čilget ja áddet dáidaga.

There Is No buktá ovdan kulturdovddahemiid arvat dynámalaš ja ealli ovdamearkkaid mat strategalaččat čužžot vuostá, viiddidit ja hástalit dan cieggan ja ásahuvvon vuogi man mielde dáiddahistorjá meroštallá dáidaga.

Sámi dáidagii eai leat matge mearriduvvon njuolggadusaid.

Sámi dáidaga ii čilge miige stirdon meroštallamiid.

Sámi dáiddárii eai leat matge rájáid.

Ii leat miige.

 

Image gallery

Kontaktperson

Jérémie McGowan
E-post: 
Telefon: 
+47 403 09 909