Vi innfører inngangspenger

Ansatte ved Nordnorsk Kunstmuseum

Nordnorsk Kunstmuseum innfører inngangspenger på kr 80 fra 1. januar 2019. Alle personer under 18, samt skoleelever og studenter vil fortsatt komme inn gratis. Alle arrangementer, slik som åpninger, kunstnersamtaler, verksteder og åpne omvisninger vil være gratis. Vi innfører samtidig årskort, som vil koste 400 kr.

Vi gjør dette for å kunne gi et enda bedre tilbud til publikum. Alle midler fra inngangspengene vil gå direkte tilbake til publikumsrettede tiltak. Billettinntektene utløser momsrefusjon for museet på alle publikumsrettede utgifter, noe som gjør at hver krone i inngangspenger vil gi oss enda mer tilbake i fradrag. Vi har mange områder vi kan bli bedre på, og økte økonomiske rammer vil hjelpe oss å bli det museet vi ønsker å være.

Vi, som andre norske kulturinstitusjoner, har krav fra myndighetene til egeninntjening. Dette er en ønsket retning fra norske myndigheter, og en prosess mange andre kulturinstitusjoner gikk gjennom allerede i 2010.

Torsdag 06. desember 2018

Andre nyheter