Søknadsfristen går ut i dag!

Onsdag 03. juni 2015

Nordnorsk Kunstmuseum har etablert en museumsbutikk i sine lokaler i Tromsø.

Eksisterende prosjektstilling med ansvar for butikk og resepsjon, skal bli fast. Vi lyser derfor ut stillingen som:

Butikkleder/publikumsvert

Arbeidet innebærer:

 • Være museets ansikt utad gjennom profesjonell og serviceorientert framferd.
 • Utvikling av oppgavene og rutinene i resepsjonen/sentralbordet/butikken, samt koordinering av vaktlister
 • Ansvar for butikkens resultat, drift og utvikling iht. budsjett og strategi
 • Ansvar for butikkens profil gjennom produktutvikling og sortiment
 • Administrative oppgaver som post, sentralbord og bestillinger
 • Organisering og avvikling av ulike arrangementer på museet.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen butikkfag og salg ønskes. Annen relevant utdanning innen økonomi/markedsføring eller solid realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring fra kundebehandling
 • Erfaring fra butikk, herunder salgskalkyler og budsjettering
 • Kunnskap om og erfaring fra salg- og kassasystemer, varelager og innkjøp
 • Kjennskap til data er en forutsetning

Personlige egenskaper:

 • Serviceorientert
 • Evne til å samarbeide
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Være effektiv, målrettet og resultatorientert
 • Evne til nytenking og utvikling av arbeidsområdet
 • Kjennskap til, eller interesse for kunst er en fordel
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:
Fast stilling i et godt, kreativt og dynamisk arbeidsmiljø
Pensjonsordning i KLP, 2% trekk fra lønn pr. mnd
Stillingen avlønnes i stilling 071 Kontorleder, lønnsspenn 42-61

Språkkrav:

Flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig. Flere språk ansees som en fordel.

Andre opplysninger:

Noe helge- og kveldsarbeid må påregnes

Søknadsfrist: 17. juni 2015

Søknad sendes: stilling@nnkm.no

Spørsmål stilles til:

Cathrine Steene, økonomi og markedsansvarlig
cathrine@nnkm.no
77 64 70 22

Bodil Kjelstrup, administrativ leder
bodil@nnkm.no
92 23 54 20

 

Andre nyheter