Portrett-prosjekt for ungdom vel overstått

Tirsdag 10. mars 2015

Portrettet kan gjengi ytre trekk og kanskje si noe generelt om tida modellen levde i. Men portrettet reflekterer også indre kvaliteter og gjemmer ofte langt mer informasjon enn det blotte øyet kan se. Disse og flere ”hemmeligheter” er det vel verdt å fundere over. Når er et portrett typisk meg? Vil jeg på dette bildet være den jeg tror jeg er, den jeg vil at andre skal tro jeg er, kanskje den fotografen eller kunstneren tror jeg er?

 I to uker har over 300 ungdommer fra Tromsøskolen deltatt på Den Kulturelle Skolesekken-tilbudet Typisk Meg, et samarbeidsprosjekt mellom Perspektivet Museum og Nordnorsk Kunstmuseum. Vi har sett på gamle fotografiske visittkort, gamle og nye ’selfies’, malte portrett, album, nettprofiler og kunst som sprenger grenser for hva portrettet kan være. Hvordan ble portrettene tatt, hva ble de brukt til og hvorfor? Skiller den gamle tenkemåten seg fra hvordan vi produserer og benytter oss av foto i dag? Ungdommene delte åpent og ærlig rundt et tema som helt tydelig traff en felles nerve. Vi har filosofert, diskutert, flirt og lært mye, og begge museer er enige om å ta prosjektet videre.

Typisk Meg er et DKS-tilbud til ungdomstrinnet utarbeidet og gjennomført i et samarbeid mellom Nordnorsk Kunstmuseum og Perspektivet Museum.

Tekst: Camilla Erenius/PEM 
Foto: Mari Hildung/PEM

Andre nyheter