Ny Viseadministrerende Direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum

Fredag 02. juni 2023

Nordnorsk Kunstmuseum har ansatt Veronica Aasgrav Evertsen som viseadministrerende direktør. Hun tiltrer stillingen 1.september 2023

Foto av Veronica Aasgrav Evertsen, fotograf: David Jensen

Veronica Aasgrav Evertsen kommer fra stillingen som senterleder ved Nerstranda AS i Tromsø. Hun har 30 års erfaring fra privat sektor innen strategisk, organisatorisk, økonomisk og operativ ledelse, og akademisk bakgrunn innen ledelse, kultur og samfunn. Gjennom sitt arbeid i Nerstranda, en del av Aurora Eiendom AS, hvor hun utviklet et spesielt fokus på driftseffektivitet, kompetanseutvikling og kundetilfredshet, sikret hun selskapets økonomiske fundament og organisatorisk balanse i ekspansjons-, omstillings- og krisetider.

Evertsen er født i nord og har bodd i Tromsø mesteparten av livet, med deler av oppveksten i Guovdegaeidnu. Med denne bakgrunnen tilfører Evertsen museet et sterkt nettverk i nord.

Evertsens lange ledererfaring og solide kompetanse er viktig for Nordnorsk Kunstmuseum. Stillingen er den første av en rekke nyansettelser, og er særlig relevant for museet i forbindelse med strategiplanen for 2024-28. Evertsen vil spille en avgjørende rolle i arbeidet med å ferdigstille og implementere strategien, som blant annet vil styrke institusjonens satsing i nord gjennom nye arenaer i Longyearbyen, Bodø og et nytt museumsbygg i Tromsø.

Som viseadministrerende direktør vil Evertsen jobbe tett med direktøren for å fremme en museumspraksis som inkluderer fokus på sosial rettferdighet og helse, et urfolksperspektiv og klimahensyn, i tillegg til å ha en positiv innvirkning på ansatte og publikum.

Direktør og sjefskurator Katya García-Antón har dette å si om ansettelsen:

«Vi er svært glade for at Veronica blir en del av NNKM. Hun er en kreativ tenker og en erfaren leder med dokumenterte resultater, hun har et omsorgsfullt syn og en smittende optimisme og livsglede. Hun vil bidra til å nå museets mål og vil utvilsomt komme med ideer til nye og interessante tilnærminger i tråd med NNKMs verdier (Åpen, Relevant, Medskapende). Hennes akademiske bakgrunn innen ledelse og samfunn, sammen med en karriere i privat sektor, vitner om kraften i visjonene hennes, både økonomisk, logistisk, driftsmessig, personalmessig og når det gjelder de besøkendes trivsel. Vi ser frem til å ønske henne velkommen til vårt voksende team av museumsfolk i nord.»

Veronica Evertsen sier dette om sin nye jobb:

«Jeg er veldig glad for å bli en del av NNKM og museets samfunnsengasjement treffer meg helt spesielt. Museer kan forandre verden ved å inspirere til samarbeid, nysgjerrighet, kunnskap og kritisk dialog, og NNKM representerer alle disse kvalitetene. Jeg vet selv hvilken viktig rolle museene spiller som arenaer for inspirasjon, intellektuell og kreativ utvikling og menneskelig vekst for alle i våre mangfoldige samfunn i nord. Å få sjansen til å jobbe sammen med direktør og sjefskurator Katya García-Antón og de dedikerte og inspirerende medarbeiderne ved museet er mitt livs mulighet, og jeg gleder meg til å begynne.»

 

Kontaktinformasjon NNKM
Direktør og sjefskurator Katya García-Antón
Email‎: katya@nnkm.no
Telefon: +47 469 74 036

 

 

 

Andre nyheter