Mer enn et jubelår

Onsdag 29. november 2017
Jérémie McGowan holder sitt innlegg på Kulturrådets årskonferanse
Jérémie McGowan holder sitt innlegg på Kulturrådets årskonferanse

Det har nå gått nesten en måned siden Kulturrådets årskonferanse, i år med tittelen «Samisk vrede». Vi og andre deltagere og aktører har fått tid til å la inntrykkene synke inn. Vår direktør, Jérémie McGowan, representerte museet, og holdt et innledende foredrag til paneldebatten «Det samiske i den nasjonale fortellingen» - om samisk kunst og kulturs plass i norske kulturinstitusjoner.

En nasjon uten nasjonalt kunstmuseum
Jérémies foredrag tok for seg museums-performansen Sámi Dáiddamusea – vårt stadig pågående samarbeid med RiddoDuottarMuseat i Karasjok. Han fortalte om prosjektets forløp og utdypet bakgrunnen for prosjektet som et kritisk prosjekt som peker på konkrete problemer, som for eksempel usynliggjøring og fremmedgjøring av samisk kultur. Han viste også hvordan ideene og prosessene for et nordnorsk og et samisk kunstmuseum startet omtrent samtidig på slutten av 1970-tallet, men at bare ett museum er en realitet i dag. Sápmi er en nasjon uten et nasjonalt kunstmuseum, til tross for en stor kunstproduksjon av høy kvalitet. Dagens stadig manglende politiske satsning på en nasjonal kunstinstitusjon skaper et feilaktig inntrykk av at Sápmi er en nasjon uten kunst, og dermed en mindre komplett nasjon.

Norsk kulturpolitikk har sviktet
Norsk kulturpolitikk har sviktet når det i dag ikke finnes et museum som tar et særlig og permanent ansvar for den samiske kunsten, og Jérémie etterlyste en mer produktiv og positiv retning framover, hvor et Sámi Dáiddamusea blir en realitet. Det er viktig å bemerke at et samisk kunstmuseum er mer enn en bygning. Det krever en langsiktig og dyptgående investering å bygge en faginstitusjon på høyt nivå, som vil trenge en stab med høy og omfattende kompetanse. Sámi Dáiddamusea vil gi ringvirkninger i fagmiljøer, kunstnermiljøer og i samfunnet. Sámi Dáiddamusea krever dedikasjon og forpliktelse på alle nivå, også fra den norske stat.

Debatten etter Jérémies innlegg, med blant annet Anne May Olli, direktør RiddoDuottarMuseat, Rolf Degerlund, teatersjef Det samiske nasjonalteatret Beaivváš, og Karin Hindsbo, ny direktør for Nasjonalmuseet, kan du se her:

Mer enn et jubelår
Jubileumsåret Tråante går nå mot slutten. Det er essensielt at den oppmerksomheten vi har opplevd rundt samisk kunst og kultur de siste 11 månedene, ikke stopper med jubileumsåret. Norske kulturinstitusjoner, offentlige myndigheter og hele det norske samfunnet må nå fortsette den prosessen som er i gang. Det er bra at Kulturrådet i 2017 valgte å sette fokus på en særdeles viktig problemstilling, men hvis konferansen skal ha en mening og en betydning i etterkant, må Kulturrådet sørge for at det faktisk skjer endringer i det kulturelle landskapet, institusjonene og strukturene i Norge og Norden. I tillegg må eksisterende, nasjonale kunst- og kulturinstitusjoner bli naturlige arenaer for det samiske, på lik linje med det øvrig norske. Nordnorsk Kunstmuseum har selv jobbet mot det målet i år, og vi er selvsagt lydhør for innspill om hvordan vi best kan fylle vår rolle i fortsettelsen. Vi er med.

*

Her er flere oppsummeringer av Årskonferansen:
Dagbladet: Det norske storsamfunnet overser samisk kultur. Det er en skam.
Kunstkritikk: En utfordring til kunstfeltet
Kulturrådets egen oppsummering: Samisk vrede: - Ikke bare et samisk anliggende 
Nesten alle talene og debattene kan sees på Kulturrådets Youtube-kanal

Andre nyheter