Mer å oppleve!

Torsdag 18. juni 2020
Åse K. Mellems «Tjuetre forsøk, kombinert» (2019-20). I forgrunn Inger Blix Kvammens «Drømmebæreren Vika, Brigade nr 5, Cap Kanin» (2008)

Vi har utvidet utstillingen vår av kunsthåndverk med et eget rom dedikert til aktivisme. Under-utstillingen Å rope uten ord presenterer kunsthåndverk fra samlingen med klare aktivistiske intensjoner. Eli Marie Johnsens Atomkraftdansen eller Inger Blix Kvammens Drømmebæreren Vika, Brigade nr 5, Cap Kanin er tydelige eksempler på kunst som kritikk, protest og motstand.

Tre generasjoner med håndverksaktivisme: Åsne K. Mellems «23 forsøk, kombinert» (2019-20), Eli Marie Johnsens «Atomkraftdansen» (1976) og Grethe Winter Svendsens «Gi liv - ta liv» (1991).

Til utstillingen har vi også invitert Åsne Kummeneje Mellem, som bruker håndverket for å synliggjøre generasjonsgapet som har oppstått grunnet fornorskningspolitikken. Det tradisjonelle kvenske håndverket, käsityö, er utgangspunktet for hennes praksisNår de eldre, kvenske tidsvitnene nå forsvinner, har hun har få muligheter til å lære fra erfarne utøvere. Uten videreført kunnskap er arbeidene preget av å måtte lære selv, slik at feil, mangler og unøyaktige detaljer blir en naturlig del av det ferdige verket. Alle tekster i rommet er for første gang også på kvensk.

Andre nyheter