Kurator ved Nordnorsk Kunstmuseum Charis Gullickson disputerer for sin doktorgrad

Hennes avhandling handler om praksiser ved kunstmuseer i Norge analysert med perspektiver innen institusjonskritikk, feminisme og dekolonialisme.

Charis Gullickson, foto: Stina Gulbrandsen, UIT.

Siden 2008 har kunsthistoriker Charis Gullickson vært ansatt ved Nordnorsk Kunstmuseum. I sin stilling som kurator ved museet har hun opparbeidet seg solid kunnskap og erfaring, særlig om kunstfeltet i nordområdene hvor hennes kuratoriske praksis har slått rot. Hun har vært sentral i gjennomføringen av en rekke publikasjoner og viktige utstillinger både hos Nordnorsk Kunstmuseum og ved andre kunstinstitusjoner i det sirkumpolare nord.

Gullickson har de siste 3 årene jobbet med sin doktorgrad, og skal nå forsvare avhandlingen for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes ph.d.-prosjekt er forankret i Nordnorsk Kunstmuseums visjon og strategi.

Prosjektet er støttet av Forskningsrådets Offentlig sektor Ph.d.-prosjekt.

Prøveforelesning og disputas

Torsdag 24. august kl. 15:30 vil Gullickson holde prøveforelesning over emne for Ph.d.- graden:

“Discuss the Norwegian art museums as settler institutions in a historical perspective. Consider how/if this institutional history influences previous and/or current curatorial practice.”

Disputasen starter kl. 16:30 samme dag, hvor hun offentlig vil forsvare avhandlingen: 

"Talking Back to Art Museum Practices: Seeing Public Art Museums in Norway Through the Lens of Institutional Critique Feminism and Decoloniality"

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning og disputas som vi foregå på UIT Norges arktiske universitet. Mer informasjon på UIT nettside om :  Disputas - Charis Ann Gullickson | UiT

Begge vil også streames for de som ikke har mulighet for å ta turen til campus.
Du kan følge prøveforelesningen digitalt her

Du kan følge disputasen digitalt her

Les intervjue med Charis Gullickson – av Hilde Sørstrøm for Kunsthåndverk – desember 2022. The feminist killjoy aka Charis Gullickson

Torsdag 17. august 2023

Andre nyheter