Kunst i fokus på Fylkeshuset i Tromsø

Troms og Finnmark fylkeskommune har denne uken hatt fysisk fylkesting i Tromsø og i den anledning har Nordnorsk Kunstmuseum valgt ut et nytt verk som smykker "Kunst i fokus"-veggen i Fylkeshuset. Nordnorsk Kunstmuseum bytter utstillingen i forkant av hvert fylkestingsmøte som finner sted i Tromsø.

Fram til mars neste år er det Hans Ragnar Mathisen / Elle-Hánsa sitt tresnitt Árenjárgga noaidi / Sjaman fra Amtmannsnes som pryder veggen.

Hans Ragnar Mathisen (f. 1945) er en samisk-norsk multikunstner med familiebakgrunn fra Deatnu/Tana i Øst-Finnmárku/Finnmark.

Som billedkunstner og forfatter, men også som lærer, skribent og debattant, har Mathisen formidlet samisk kultur, natur og identitet. Han har vært opptatt av uretten begått overfor den samiske befolkning gjennom kolonisering og fornorskingspolitikk og særlig må trekkes frem hans store arbeid innen kartografi, med samiske stedsnavn, motiver, symboler og ornamentikk. På nittitallet laget han en serie tresnitt med tradisjonelle mønstre fra den nordsamiske runebommen, noaidens instrument. I Sjaman fra Amtmannsnes ser vi noaiden i en spirituell dans med nordlyset. 

Mathisen har mottatt en rekke priser. I 2021 mottok han John Savio-prisen og nylig ble han utnevnt til St. Olavs Orden – Ridder av 1. klasse (2022), samt æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet (2022).

 

Fredag 16. desember 2022

Andre nyheter