Knut Ljøgodt forlater Nordnorsk Kunstmuseum

Fredag 05. juni 2015

Nordnorsk Kunstmuseum er en institusjon i medvind som har opplevd flere store

suksesser de senere årene. Direktør Knut Ljøgodt forlater institusjonen når hans andre

åremålsperiode går ut i 2016; han har da vært museets direktør i åtte år.

foto: Yngve Olsen Sæbbe

Andre nyheter