John Savio-prisen 2015!

Onsdag 25. mars 2015

John Savio-prisen på 150 000 kroner deles ut for første gang i 2015.

Prisen skal gå til en kunstner med samisk bakgrunn og identitet, som har gjort seg særlig bemerket i kunstfeltet i Norge, enten ved prosjekter som utmerker seg i nyere tid eller ved sitt samlete kunstnerskap. Prisen kan også tildeles en person som har gjort en spesielt bemerkelsesverdig innsats til fremme av kunst med rot i samisk kultur i Norge.

Prisutdelingen vil foregå på Nordnorsk Kunstmuseum. Prisvinnerens kunstnerskap/arbeid søkes i tillegg presentert offentlig på en egnet måte i løpet av året som følger, i regi av Nordnorsk Kunstmuseum. Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen. Juryen har også anledning til å fremme egne forslag. Alle forslag må være begrunnet.

John Savio-prisen er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond i samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk Kunstmuseum. Juryen består av Hanne Grieg Hermansen (SDS), Kristin Tårnesvik (SDS) og Charis Gullickson (NNKM).

Frist for innsending av forslag til kandidater: 10. april. Forslag sendes:

Bildende Kunstners Hjelpefond, Kjeld Stubs gate 3, 0160 Oslo

johnsavioprisen@kunstfond.no

www.kunstfond.no

Fullstendige retningslinjer for John Savio-prisen kan leses/lastes ned her 

Andre nyheter