John Savio-bálkkašupmi/John Savio-prisen 2021 tildeles Keviselie

Fredag 28. mai 2021
Keviselie. Foto: Tanya Busse/TKF.

Det er en stor glede å kunne fortelle at Keviselie aka Elle-Hánsa aka Hans Ragnar Mathisen er tildelt John Savioprisen. Hans Ragnar Mathisen er født i 1945 i Áhkánjárga/Narvik og har sin samiske familiebakgrunn fra Deatnu/Tana i Øst- Finnmárku/Finnmark. Siden 1983 har han vært basert i Sálašvággi/Tromsdalen. Mathisen har sin kunstneriske utdanning fra malerilinjen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i perioden 1971–73 og Statens Kunstakademi i perioden 1973–1979.

I 1970 hadde Mathisen med verket Máná niehku-Stálu eller Barnedrøm på norsk (1969) sin nasjonale debut som en av de første samiske kunstnerene til å stille ut på Høstutstillingen. Mathisen var en av initiativtagerne bak Sámi Dáiddajoavkku/Samisk Kunstnergruppe som ble stiftet i 1978. Han har mottatt en rekke æresbenevnelser og er æreskunstner hos Sámi allaskuvla/ Samisk høyskole i Guovdageaidnu/Kautokeino.

Mathisen er særlig kjent for sine håndtegnede kart over Sápmi med samiske stedsnavn, verk som viser et sterkt engasjement for samisk kultur og urfolksrettigheter. Blant hans grafiske hovedarbeider er runebommeserien Fra en sfære til den neste, Trommens tid, Strid og Formalisering (1994–1995). Mathisen har i tillegg arbeidet med skulptur, installasjon, akvarell, maleri, fotografi, skinn og bokbinding. I 2017 deltok han på documenta 14 i Athen og Kassel med to grafiske verk og seks håndtegnede kart over Sápmi.

Keviseiel – «Flygende finnkval» fra NNKMs samling

I juryens begrunnelse står det:
Både som billedkunstner og forfatter har Mathisen formidlet samisk kultur, natur og identitet. Han har vært opptatt av uretten den norske stat har begått overfor den samiske befolkning gjennom kolonialisme og fornorskingspolitikk. Også internasjonalt har han vært brobygger og særlig må trekkes frem hans store prosjekt innen kartografi. Allerede på 70-tallet viste han bokstavelig vei, han ble en veiviser som satte Sápmi på kartet. Hans kart med samiske stedsnavn, motiver, symboler og ornamentikk fra samisk kultur har vært viktige identitetsmarkører for samer utenfor de samiske kjerneområdene.

Sihke govvadáiddáriin ja girječállin lea Elle-Hánsa ovdanbuktán sámi kultuvrra, luonddu ja iešdovddu (identitehta). Su beroštupmi leamaš boasttuvuođaid birra maid norgga stáhta lea dahkan sámi álbmogii kolonialismma ja dáruiduhttinpolitihka bokte. Maiddái riikkaidgaskasaččat lea son leamaš láidesteaddji ja namuhuvvot ferte su stuorra prošeakta kartografiija ektui. 70-logus jo čájehii son geainnu, ja šattai ofelaš guhte bijai Sápmi kártii. Su kárttat main leat sámi báikenamat, govat, symbolat ja hervenmállet sámi kultuvrras leamaš dehálaš identitehtamearkkat sámiide olgobeale sámi ássanguovlluid.

Selv har prismottakeren følgende kommentar:
Áillohaš (Nils-Aslak Valkeapää) oppmuntret meg en gang til å være mer aktiv på vegne av min egen kunst. Likevel har mye av mitt virke har vært dedikert til å formidle for andre, gjennom festivaler, samarbeidsprosjekter, og gjennom egen produksjon. Når jeg begynte med tresnitt, så jeg til Savio, dette var før jeg var klar over at vi var i slekt. Derfor er det å få nettopp denne anerkjennelsen en stor inspirasjon for meg, for det videre arbeidet; samarbeidet med Árran, utstillingen i Tromsø Kunstforening til høsten, og for de kommende årene.

Sermoni i september
Prisutdelingen vil foregå ved Romssa Dáiddasiida/Tromsø kunstforening 18. september, under åpningen av en separatutstilling med Hans Ragnar Mathisen. Utstillingen arrangeres i samarbeid med Árran Julevsáme guovdásj/Lulesamisk senter.

John Savio-prisen tildeles kunstnere med samisk bakgrunn og identitet som har gjort seg særlig bemerket i kunstfeltet i Norge, enten ved prosjekter i nyere tid eller sitt samlede kunstnerskap. Tidligere prismottakere er Geir Tore Holm, Britta Marakatt-Labba og Aage Gaup. Årets jury består av kunstnerne Fred Ivar Utsi Klemetsen og Matti Aikio fra Samisk kunstnerforbund samt kurator Lise Dahl fra Nordnorsk kunstmuseum.

 

Andre nyheter