Ingunn Utsi mottar John Savio-prisen 2023

PRESSEMELDING
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH)
Ingunn Utsi. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

 

– Hovedmaterialene til Ingunn Utsis arbeider er ført av bølgene over havet, og skapes til skulpturer på Repvågstranda i Porsangerfjorden, der hun bor og arbeider. Opp fra fjæra drar Utsi tunge tømmerstokker som har drevet inn fra havet nedenfor hjemmet hennes. Hun arbeider på en bærekraftig måte og på lag med materialene, uten å tvinge disse i en retning som, etter hennes oppfatning, ikke passer emnene. fra juryens begrunnelse.

John Savio-prisen har som formål å skape oppmerksomhet om kunst med rot i samisk kultur, med utgangspunkt i prisvinnerens kunstnerskap og arbeid. Prisen deles ut hvert andre år. Årets prisvinner er den samiske kunstneren Ingunn Utsi (f. 1948, Repvåg i Nordkapp kommune), som på tvers av flere tiår har utmerket seg med sitt markante og sterkt materialbaserte kunstnerskap. 

Gjennom presis og meningsfull bruk av naturmaterialer som drivved og døde trestammer, fjær, bein og pels, plasserer hun seg geografisk så vel som kulturelt i en eksplisitt nordnorsk og samisk kontekst. Samtidig som Utsi arbeider med innflytelse fra samiske kunsthåndverkstradisjoner, kan hun også leses opp mot bredere tematikker og bevegelser innenfor samtidskunsten. Fremfor alt er arbeidet hennes sterkt personlig, prosessorientert og basert på den taktile dialogen mellom kunstner og materiale. 
 
I tillegg til å understreke den betydelige kunstneriske relevansen i Ingunn Utsis arbeid, peker juryen på hennes tilstedeværelse i den kulturelle samfunnsdebatten, så vel som utstrakt og mangeårig arbeid innenfor kunstnerpolitikken hvor hun har vært sentral i å «fremme samiske kunstneres interesser, løfte fram annen urfolkskunst, og arbeide for regional offentlig kunst.» 
 
Videre beskriver juryen en prisvinner som gjennom sitt kunstnerskap formidler blikk som er intime og personlige, men som også har bred kulturell og historisk relevans – og ikke minst, reiser spørsmål som er aktuelle og universelle både i og utenfor Sápmi. 
 
Om tildelingen uttaler Ingunn Utsi: 
«Det er for meg en udelt glede at John Savio prisen nå skal deles ut for femte gang, og at det denne gangen er jeg som skal motta denne anerkjennelsen. Prisen har en stor stjerne blant samiske kunstnere og betyr at den jobben vi har gjort og gjør som kunstnere legges merke til og gis honnør for. Jeg gledes meget og takker.»
 
John Savio-prisen 2023 er på 200 000 kroner og deles ut ved en seremoni og feiring ved Nordnorsk Kunstmuseum 30. september.
 
Juryen for Savioprisen er sammensatt av to representanter fra Samisk Kunstnerforbund, og én representant fra Nordnorsk Kunstmuseum. Årets jury har bestått av Hilde Skancke-Pedersen (billedkunstner, forfatter designer og scenograf), Susanne Hætta (kunstner, fotograf og forfatter) og Katya Garcìa- Antòn (direktør og sjefskurator ved Nordnorsk Kunstmuseum).
Ingunn Utsi deltar i den aktuelle utstillingen Gába – kvinnelig skaperkraft ved Nordnorsk Kunstmuseum, som står frem til 28. februar 2024.
 

John Savio-prisen har sitt navn etter John Andreas Savio (1902-1938), som regnes som en pionér for samiske kunstnere. Han var den første same som studerte ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og den første samiske kunstneren med separatutstilling i Nasjonalgalleriet. Savio er særlig kjent for sine grafiske arbeider, som preges av motiver av samisk kultur og levemåte.

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) krever inn kunstavgiften ved all offentlig omsetning av kunst i Norge. Avgiftsmidlene går i sin helhet til BKH, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd, stipend og priser til kunstnere i Norge.

 
Tirsdag 13. juni 2023

Andre nyheter