Hvordan blir 2068 på Svalbard?

Torsdag 09. november 2017
En av workshopene i full sving. Foto: Ingeborg Runde, ungdomskoordinator Longyearbyen Lokalstyre

Spiser du mat?
Dagrømmer du?
Har du noen gang tenkt på at det er morsomt å leke med historier?

Å svare ja på disse tre spørsmålene var forutsetningene for å delta på workshopen «X2068 storyhacking» på LYBLAN i Longyearbyen 20.  oktober. I samarbeid med medie- og kunstkollektivet ICE-9, holdt vi en workshop for ungdommer, hvor framtiden var fokus.

Anneli Stiberg, Christine Cynn og Valentin Manz fra ICE-9.

Tre fulle workshops med seks ungdommer hver jobbet med fortellinger til X, en kvinne som lever i 2068, i en tid uten natur. Hva kunne de fortelle til henne? De så for seg spørsmålene og samtalene X ville ha med en avatar i en app som kunne fortelle henne om 2017.

Ungdommene deltok aktivt og hadde veldige gode spørsmål til X og hennes liv i 2068, men også gode fortellinger fra 2017. Vi er imponert over ungdommenes bevissthet. De viste en stor vilje til å forme historier og reflektere over både sitt eget liv og verden i 2017.

Slik ser det ut for X når hun snakker med avataren fra 2017.

Dette er en av flere workshops ICE-9 har holdt, og det er flere på gang. Nordnorsk Kunstmuseum håper å få til en samling i Barentsburg i løpet av 2018. ICE-9 skal lage en podcast av prosjektet, og på sikt vil man forhåpentligvis få på plass en augmented reality, og muligens også spill og/eller film.

Vi vil takke Lokalstyret i Longyearbyen for et, som alltid, godt samarbeid.

Andre nyheter