Drømmeåpning

HornRose og HornBærer
«HornRose», «HornBærer» og publikum

Det har sjeldent vært lettere for oss å komme på jobb på en mandag enn i dag. Vi er fremdeles euforiske etter drømmeåpningen av Skjæringspunkter. Åpningstalen til Mathias Danbolt, Skjæringsbrygget, takketalen til Aslaug M. Juliussen, Hallvard Bruvolls nydelige musikkinnslag, alt satt perfekt. Vi satt til og med besøksrekord for et enkeltarrangement med over 500 mennesker innom. Men det soleklare midtpunktet i helgen var Aslaug M. Juliussens kunst, selve skjæringspunktene.

Åpningen av «Skjæringspunkter»
Fullt hus og besøksrekord på åpningen av «Skjæringspunkter»

Utstillingen har allerede fått en grundig omtale i Nordlys, hvor Anki Gerhardsen bruker ord som fascinert, begeistret og elegant. Vi er først og fremst veldig glade for at avisen bruker tid og spalteplass på kunst, men det er også godt å se at Gerhardsen fremhever en viktig dimensjon ved utstillingen, det motsetningsfylte nord: «...kunsten hennes speiler først og fremst det kontrastfylte, det ubegripelige, det eksistensielle og det kompliserte i verden og mennesket – sett fra et nordlig ståsted».

Søndagens kunstnersamtale ble også en suksess. 61 besøkende hørte Aslaug Juliussen, Charis Gullicksen og Mathias Danbolt snakke om Juliussens kunst, hennes framgangsmåter og hva kunsten kan bety. Du kan høre hele samtalen her:

Her er en liten samling av bilder fra en helg vi sent vil glemme:

Mandag 22. oktober 2018

Andre nyheter