Bodil og det gode liv i Alaska

Seed Lab på Anchorage Museum
Seed Lab, slik Anchorage Museum ser den for seg.

Bodil Kjelstrup er administrativ leder på museet og en dame med mange jern i ilden. Hun har vært en stor del av samarbeidet vi har hatt med Anchorage Museum de siste årene, og nå tar hun det ett skritt lenger. Fra midten av mars tar hun permisjon fra Nordnorsk Kunstmuseum i 18 måneder for å jobbe sammen med dem i Alaska. 

Bodil skal være med å utvikle Anchorage Museums Seed Lab, en satsning fra museet og kommunen i Anchorage som skal se på energi, fordeling og utvikling på nye måter. Prosjektet skal skape et laboratorium hvor kunstnere, designere, ingeniører og innbyggere sammen skal eksperimentere, tenke, teste og se framover. Målet er å bruke kunst og design for å skape samhørighet og å finne løsninger som bryter ned offentlige-private skillelinjer i samfunnsutviklingen.

Julie Decker, Allison Akootchook Warden og Bodil Kjelstrup
Direktør for Anchorage Museum, Julie Decker; kunstner Allison Akootchook Warden og Bodil Kjelstrup under Festpillene i Nord-Norge 2017

Vi synes selvsagt det er trist å måtte være uten Bodil i så mange måneder, men dette er også en unik mulighet for museet til å utveksle kunnskap og kompetanse. Vår vennskapsby Anchorage står ovenfor mange av de samme utfordringene som Tromsø, om enn i en amerikansk kontekst. Byen er inngangsporten til amerikansk arktisk, med stort mangfold blant innbyggerne. Klimaet forandrer seg hurtig, økonomiens grunnlag er i endring og man tror byen vil vokse kraftig i årene framover. 

Vi har mye å lære av det samfunnsansvaret museet i Anchorage tar. Bodil vil hente inspirasjon til nye forståelser av museers rolle i samfunnet og kanskje spesielt hvordan man bidrar til en positiv samfunnsutvikling. Samtidig blir det interessant å se et museum jobbe i et helt annet finansieringssystem, og lære om hvordan de engasjer det private næringslivet og andre finansielle støttespillere – kunnskap som vil bli helt nødvendig i framtidens norske museumsfelt.  

Du kan lese mer om Seed Lab på Anchorage Museums nettsider.

Tirsdag 12. februar 2019

Andre nyheter