100 verk videre til 2. runde

Fredag 08. mai 2020
Kari Mølstads «Krystall (blå)» har allerede fått plass i Årsutstillingen 2020. Foto: Jørn Hagen.
Kari Mølstads «Krystall (blå)» har allerede fått plass i utstillingen. Foto: Jørn Hagen.
Nå er 1. juryering av Årsutstillingen 2020 gjennomført. Vi fikk inn 947 verk fra 362 søkere, og av disse har 100 verk fra 67 søkere gått videre til 2. juryering i Tromsø til høsten.

Samtidig som søknadsmaterialet byr på bredde og går i mange retninger ser vi også noen klare tendenser, kommenterer årets jury, som består av Toril Bonsaksen (juryleder og metallkunstner), Lillian Tørlen (keramikk), Aslaug M. Juliussen (tekstil) og Lise Dahl (museets representant).

– Kunsten er vital, selv når strukturene rystes. Nå ser vi at samfunnet er i ferd med å åpne seg mer opp, og vi ser fram mot å feire samtidskunsthåndverket i nord, forteller en fornøyd jury.

Allerede nå har tre verk sikker plass i utstillingen – Helen Hauslands "Anima Mundi", Hilde E. Dramstads "Strata crust 1" og Kari Mølstads "Krystall (blå)".

 

Hilde E. Dramstads brosje "Strata crust 1" har fått sikker plass i ÅU20. Foto: Hilde E. Dramstad
Hilde E. Dramstads brosje "Strata crust 1" har fått sikker plass i ÅU20. Foto: Hilde E. Dramstad

Opptatt av ressurser og økologi
– Ikke overraskende merker vi at mange er opptatt av ressurser og økologi. Plantefarging har virkelig fått sin renessanse de siste par årene, og naturmaterialer av mange slag hentes inn, gjerne kombinert med en visshet om at verket er forgjengelig. Sanket, samlet og bearbeidet materiale kommenterer måten vi forvalter jorda vår på, og slik speiler kunsthåndverket samfunnsdebatten om bruk og misbruk og hva vi anser som goder og verdier. Kunsthåndverket har kanskje en eiendommelig evne til å presentere naturen og måter å forvalte den på i en direkte og fokusert form, forteller juryen.

Kontraster og taktilitet
– Mange prosjekter er fulle av motsetninger og balanserer mellom mørke og lys, mellom krefter og motsetninger som ikke kan eksistere uten å være i samspill. Mange verk handler om det veldig nære, til det sanselige og forstørrer og synliggjør biologiske prosesser på mikronivå. Mange verk minner rett og slett om hud. Kanskje er dette en tendens i verkene, eller kanskje det er en tendens hos juryen som er mer oppmerksom på nærhet akkurat nå som vi har fått begrenset muligheten til å berøre hverandre. Her vi sitter foran skjermene våre er det lett å tolke verk inn i en koronakontekst. Eller er det kanskje koronakrisen som setter på spissen en opplevelse som vi egentlig har hatt lenge? I søknadsmaterialet finner vi titler som handler om alvor, om å vente, men også om en ny tid i emning, avslører juryen.

 
Helen Hausland, som avslutter sine masterstudier på KHiO deltar på ÅU20 med "Anima Mundi". Foto: Helen Hausland
Helen Hausland, som avslutter sine masterstudier på KHiO deltar på ÅU20 med "Anima Mundi". Foto: Helen Hausland

Andre nyheter