Mer enn 60 kunstnere fra Sápmi er representert i denne utstillingen, som presenterer et utvalg fra vår samling på over 1 300 verk – den største samlingen av samisk kunst i verden. Det ferdige resultatet ønsker å gi besøkende hos Sámi Dáiddamusea en introduksjon til det brede spennet av samisk kunst ved å vise variasjoner i valg av materiale, formater og media, i kombinasjon med motiver og formidlede konsepter. Sentrale kunstnere som John Savio (1902 – 1938) og Iver Jåks (1932 – 2007), kunstnere fra Mazégruppen som Synnøve Persen (b. 1950) og Britta Marakatt-Labba (b. 1951) og dagens nye generasjon som Joar Nango (b. 1979) og Hanne Grieg Hermansen (b.1984) vises i utstillingen.

Utstillingens tittel, There Is No, tar utgangspunkt i ideer om samisk kunstnerpraksis og urbefolkningskunst mer generelt.  Sett fra utsiden har påstanden om at «det finnes ikke et samisk ord for kunst» ført til en rekke misforståelser om samisk kultur. Men hvis man tar utgangspunkt i et perspektiv fra innsiden ligger det en selvbekreftelse i «det finnes ikke et ord for kunst i mitt språk», som signaliserer at man ikke kan bruke det etablerte kunstfeltets måte å beskrive og forstå kunst.

There Is No presenterer en serie av dynamiske og levende manifestasjoner av kulturuttrykk som strategisk motstår, utvider og utfordrer den etablerte måten å kunsthistorien definerer kunst.

Det er ikke et regelsett for samisk kunst.

Det er ikke en låst definisjon av samisk kunst.

Det er ikke grenser for en samisk kunstner

Det er ikke.

 

Bildegalleri

Kontaktperson

Jérémie McGowan
E-post: 
Telefon: 
+47 403 09 909