Duodji at Sami Daiddamusea. Photo: Marius Fiskum

Fra 21. april til 29. august vises utstillingen There Is No hos Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Utstillingen har tidligere vært vist ved Sámi DáiddamuseaX.

Kunstverkene er i hovedsak fra de Samiske Samlinger ved RidduDuottarMuseat, men også verker fra Nordnorsk Kunstmuseum vil inngå.

Mer enn 60 kunstnere fra Sápmi er representert, utvalget viser bredden og mangfoldet i samisk kunst. Et historisk spenn av sentrale kunstnere fra John Savio og Iver Jåks, til kunstnere fra Mazégruppen som Synnøve Persen og Britta Marakatt-Labba, og dagens nye generasjon som Joar Nango og Hanne Grieg Hermansen vises i utstillingen.

Om Sámi DáiddamuseaX

Sámi DáiddamuseaX er en museums-performance som akkurat nå er et samarbeid mellom RiddoDuottarMuseat og Nordnorsk Kunstmuseum. Hvem vet hvor den dukker opp neste gang - og hvem som da er samarbeidspartnere?

I to måneder forsvant Nordnorsk Kunstmuseum som en del av museums-performancen, der bygningen fysisk og konseptuelt ble til et samisk kunstmuseum slik det kunne ha vært.
Museums-performancen lever videre, nå i en ny form, når utstillingen There Is No fra det fiktive Sámi Dáiddamuseavises ved Nordnorsk Kunstmuseum.

Et samisk kunstmuseum av høy kvalitet er uvurderlig for Sápmi og nordområdene. Det foreløpig fiktive museet skal være en grensesprengende institusjon, en kulturbærer og en arena for kulturutveksling, kunnskap, forskning og utvikling. Museet skal synliggjøre og formidle kunnskap om samisk og annen urfolkskunst, ikke minst gjennom sin målrettede satsning på formidlingsarbeid for både barn og voksne.

Les mer om Sámi DáiddamuseaX

Kontaktperson

Jérémie McGowan
E-post: 
Telefon: 
403 09 909