Regjeringen presenterer et løft for Nordnorsk Kunstmuseum i ny museumsmelding

Fredag 26. mars 2021

Nordnorsk Kunstmuseum mottok fredag ettermiddag gladmeldingen om at regjeringen ønsker å satse på kunst i nord. Stortingsmeldingen 23 (2020 -2021) «Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid» ble lagt fram fredag ettermiddag. Kystkultur og kunst i nord er to av satsingsområdene som ble presentert. Dette er godt nytt for Nordnorsk Kunstmuseums arbeid framover.

- Det er svært gledelig at kulturdepartementet og regjeringen anerkjenner behovene for en styrking av Nordnorsk Kunstmuseums mulighet for å fortsette å være et kunstmuseum for hele landsdelen, sier styreleder Grete Ellingsen. Hun trekker fram arbeidet museet, og museets støttespillere, har gjort over flere år, for å synliggjøre de utfordringene som eksisterende bygningsmasse i Tromsø har. Ellingsen framhever også hvordan satsningene som er nevnt i museumsmeldingen løfter landsdelsansvaret til museet: - Nye eller utvida fasiliteter i Tromsø vil være en stor gevinst for byen, og for hele landsdelen og Sápmi. Nye magasin, produksjons- og utstillingslokaler gir mulighet til å utvikle utstillinger som vil trekke folk til museets nye lokaler i Tromsø. Forbedrede fasiliteter gir også det nødvendige rommet for å utvikle produksjoner som kan være synlig i hele landsdelen og Sápmi. Samlingen som museet forvalter er viktig for hele landsdelen og nye magasin er avgjørende for å kunne fortsette å ivareta denne på en kvalitativ god måte for framtidige generasjoner.

Muligheten for annen tilstedeværelse i landsdelen, utover Tromsø, har vært en del av musets arbeid over flere år. I 2015 ble det etablert en satellitt i Longyearbyen; Kunsthall Svalbard. En satsning som nå oppleves forsterket gjennom signalene i den nye museumsmeldingen. Initiativet fra Nordland Fylkeskommune anerkjennes i regjeringens ønske om å se nærmere på muligheten for en avdeling i Bodø.  - Dette oppleves først og fremst som en anerkjennelse av at formålsparagrafen i vårt museum slår fast at Nordnorsk Kunstmuseum skal være for hele landsdelen, uttaler Ellingsen.

Vi ser fram til å fortsette dialogen med aktørene i kunstfeltet i nord om hvordan disse satsningene skal være med å forme Nordnorsk Kunstmuseums rolle, i og for landsdelen, i framtiden. Museet ser med glede fram til hva tiltakspakken «Kunst i nord» vil bety for utviklingen av museets muligheter til å oppfylle og utvikle oppdraget sitt.

Stortingsmeldingen 23 (2020 -2021) «Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid»:

  • Nordnorsk Kunstmuseum trenger nye eller utvida fasiliteter i Tromsø. Magasinene er for små og holder ikke god nok standard; utstillingsarealet er for lite til samtidig å gi plass til både en permanent basisutstilling og en temporær utstilling.
     
  • Nordnorsk Kunstmuseum må få tilrettelagt et lokale i Longyearbyen, slik at museet til kvar tid har ei utstilling der. Dette må utvikles i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre og eventuelle andre aktører på Svalbard.
     
  • Nordnorsk Kunstmuseum bør få ei avdeling i Bodø, slik Nordland fylkeskommune har uttrykt ønske om. Dersom dette skal kunne løftes videre, er det heilt avgjørende at fylkeskommunen og Bodø kommune arbeider fram et eller flere alternativ for lokalisering, og helst et konkret prosjekt som fylket eller kommunen tilbyd seg å ferdigstille. Når/dersom ei slik avdeling blir realisert, vil det være naturlig å se de ressursene Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) utgjør, i sammenheng med det samla personalbehovet ved ei slik avdeling. Parallelt med at det vert arbeidet med bygningsmessige løsninger, vil det være ønskelig å ha samtaler med flere forvaltere av billedkunst i regionen om mulig integrering av flere historiske samlinger i en slik ny formidlingsarena.

Andre nyheter